Zak Benjamin
Christ and Consumerism, 1999
Acrylic on board
Private collection
The following article appeared in LIG, September 2007, and forms part of a series of articles entitled "Christus in die Kunste" (Christ in the Arts - see translation)

Christus en die verbruikersamelewing
Danie Du Toit

Die Suid-Afrikaanse skilder, Zak Benjamin, het Jesus meermale uitgebeeld. Ons het reeds een van sy werke bespreek (LIG, Augustus 2007 - Die Uitnodiging).

Vandeesmaand stel ons nog een van sy Jesus-uitbeeldings, "Christ and Consumerism", bekend. Dit moet gesien word teen die agtergrond van die verbruikersamelewing waarin ons ons bevind, 'n samelewing waarin dit aan ons voorgehou word dat die gehalte van ons bestaan saamhang met wat ons kan koop. Ons word aangemoedig om te bestee. Die lewe word dikwils voorgehou as sinvol... nét as jy duur vakansies kan bekostig en spogmotors kan besit. In "Christ and Consumerism" lewer Zak Benjamin kommentaar op so 'n mentaliteit en seggureer dat daar ánder waardes moontlik is: die waardes wat ons by Christus leer.

Op die skildery is die sentrale gegewe 'n skootrekenaar. Maar in plaas van 'n gewone sleutelbord met letters en syfers daarop, het dié sleutelbord prentjies van dinge wat te koop is en wat in ons samelewing dikwils as tekens van sukses of as statussimbole gereken word, onder meer 'n huis, 'n motor, klanktoerusting.

En dan, onverwags, loer Jesus deur die skerm, asof Hy vra: "En waarmee hou jy jou so besig?" Die kyker word dus weereens 'n bevraagde.

Dit is opmerklik dat die skilder Jesus só geskilder het dat Hy nie binne die skerm vasgevang word nie, maar dat sy kop, deur 'n ligglans omgewe, ook buite die skerm sigbaar is.

Die kerse aan weerskante is simbole wat Zak Benjamin gereeld gebruik om die lig van Christus en van God in ons lewens weer te gee.

Alles wat ons doen in die lewe, ook daar waar ons jaag na méér besit en groter status, moet uiteindelik in dié lig gesien en bekyk word.